Cursus Tandprothetische zorg in de WLZ

389,00

De WLZ (de Wet Langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben). Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Lees onder de cursus aanbieding meer over deze cursus.

 

Beschrijving

De rol van het CIZ

Tijdens deze cursus zal  ingegaan worden over de rol van het Zorginstituut, het CIZ en het CAK nader bekeken.

Door: Dr. Cathelijne Ziedses des Plantes, Radiologist, Medical Advisor CIZ en Medical Advisor Zilveren Kruis.

Declaratieproces

Er wordt veel aandacht besteed aan de rechtmatigheid van declaraties in de WLZ. De huidige systematiek, is complex. Om deze te kunnen ‘oplossen’, is kennis cruciaal.

Het facturatieproces wordt behandeld. Er wordt geleerd het proces te begrijpen, te beheersen en hoe erop te sturen. Na deze training is iedereen in staat om de kennis toe te passen in de praktijk.

Astrid Coelingh-Scheuten, TPP Solution.

Tevens komen onderwerpen aan de orde als:

 • Wat zijn de kenmerken van de klant? Wie is de klant?
 • De inschrijving van verzekerden
 • De Zorgkantoren en het CAK
 • ZIN/PGB
 • De taken en verantwoordelijkheden van de WLZ- uitvoerder

We gaan ons verdiepen in de volgende onderwerpen:

 • De aanvraagprocedure
 • Het declaratieproces en de tarieven
 • Anamnese en zorgzwaarte kracht
 • Wel of geen WLZ status
 • De rol van het zorgkantoor
 • Dossiervorming en verwerking in het automatiseringssysteem

Doelgroep

De cursus is bestemd voor professionals binnen de mondzorg met name de tandprotheticus.

Doel

Deze cursus beoogt de deelnemers vanuit de praktijk kennis te geven, over de inhoud en de reikwijdte van de WLZ.   De cursus is ook geschikt voor andere professionals, zoals overige disciplines binnen de mondzorg en administratief medewerkers binnen het tandprothetische team.

We nemen gedurende de dag relevante onderwerpen door en verduidelijken deze, aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Na het volgen van deze cursus bent u voorbereid op de acties welke noodzakelijk zijn binnen de WLZ, te behoeve van de mondzorg.

Locatie

TPP Solution – Kerkstraat 3 – 6996 AE Drempt

Datum

Volgt.

Hulp nodig?
Goedendag,
Waarmee kunnen we je helpen?